Podstawowe zasady

stosowane podczas dokonywania orientacyjnych wycen

 Zasada 1. W cenę pierwszej usługi, wykonywanej w dniu roboczym wliczane są koszty logistyczne.

Przykładowo: w ciągu jednego dnia roboczego jesteśmy w stanie zamontować dwa naścienne zestawy interaktywne. Cena za montaż pierwszego z nich zawierała będzie koszty dojazdu zespołu instalatorów (do 25 kilometrów) oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z dostawą wielkogabarytowego towaru (urządzeń). Koszt montażu drugiego zestawu to jedynie robocizna.

 Zasada 2. Zajmujemy się instalatorstwem. W razie potrzeby typujemy optymalny dla Zamawiającego sprzęt i wyszukujemy u sprawdzonych dostawców najtańsze oferty cenowe. Po akceptacji kosztów dokonujemy zakupu i realizujemy montaż. Konfekcjonowanie modułów systemów to odpowiedzialne i czasochłonne zadanie. W zależności od wielkości zamówienia wykonujemy je w cenie 5-7,5% zamówienia sprzętowego.

Zasada 3. W trybie ofertowym składamy propozycje cenowe gwarantujące wykonanie zadania. Niekiedy w trakcie konfekcjonowania udaje nam się pozyskać zaoferowany wcześniej towar w atrakcyjniejszej cenie. Ma to swoje odzwierciedlenie w kosztorysie powykonawczym.

Oferty dotyczące modernizacji pomieszczeń zawierają koszta kabli bądź przewodów, które muszą zaistnieć w zmodernizowanym szkielecie kablowym pomieszczenia. Jeżeli zastane przewody gwarantują poprawne działanie systemu po modernizacji, w miarę możliwości reorganizujemy szkielet i korzystamy z zastanego okablowania. Również ma to swoje odzwierciedlenie w kosztorysie powykonawczym.

 Zasada 4. Cena montażu zawiera orientacyjną wycenę pracy poświęconej przez zespół instalatorów na realizację zadania oraz uśredniony koszt standardowych materiałów instalatorskich. Cena uwzględnia również amortyzację narzędzi używanych w trakcie montażu oraz zużycie ich elementów roboczych.

Relatywnie niskie koszty ponadstandardowych materiałów instalatorskich stanowią odrębną pozycję w kosztorysie powykonawczym. Z reguły jest to wartość niższa od przyjętej w kalkulacjach teoretycznych.